Homepage Materiály a design PALUBKY – ZÁKLADNÍ MATERIÁL Z ČISTÉHO DŘEVA

PALUBKY – ZÁKLADNÍ MATERIÁL Z ČISTÉHO DŘEVA

Palubka patří k základním výrobkům, polotovarům z čistého dřeva. Jednoduše, jde o prkno opatřené po jedné straně perem a po straně druhé drážkou. To umožňuje sesazovat jednotlivé palubky do velkých ploch, čímž zpravidla získáme atraktivnější vzhled i lepší funkční vlastnosti obložené plochy. Zní to sice jednoduše, ale před vlastním nákupem palubek, je vhodné si ujasnit několik detailů.

 

Čím začít? Třeba tím kde plánujete palubky použít. Chcete obkládat stěnu uvnitř místnosti nebo venku, kde budou palubky vystaveny změnám vlhkosti, výkyvům teplot a všem povětrnostním vlivům? To je zásadní otázka - od místa použití se bude odvíjet výběr konkrétního typu palubky, například její tloušťka nebo jakostní třída.

Palubka patří k základním výrobkům, polotovarům z čistého dřeva.

Tloušťka palubky

Palubky se standardně vyrábějí v tloušťkách (síle) 12,5; 15 a 19 mm. Ve vnitřním prostředí se nejčastěji používá palubka o tloušťce 12,5 mm. Větší tloušťky 15 a 19 mm se používají na vnější obklady. Což bohužel neznamená, že vám neseriózní dodavatel zhotoví podbití štítu v tloušťce 12,5 mm. Stejně tak lze v obchodech zakoupit palubky v tloušťce pod 10 mm. Dejte si tedy pozor, jaký materiál se skutečně použije, protože tloušťku palubky lze ověřit při vlastní realizaci obkladu, u zhotoveného obložení je již kontrola nemožná.

 

Dřevo je živý materiál a potřebuje se aklimatizovat

Nemělo by být výjimkou, že se palubka na místo montáže dodává nejméně jeden týden předem a je v místě instalace rozbalena, aby mohla proběhnout tzv. aklimatizace. Palubka od dobrého výrobce je totiž zabalena do polyetylénové fólie, která ji chrání před vlhkostí. Palubka je vyrobena ze sušeného dřeva a dřevo, jak je dobře známo, při změně vlhkosti „pracuje“. Týdenní aklimatizace palubek v místě montáže zajistí, že se vlhkost dřeva vyrovná s vlhkostí vnějšího prostředí. Tím se předejde deformacím obkladu, které mohou vést k „vystřelení“ vsazené palubky z obložené plochy. Příčinnou této deformace je právě vlhkost, respektive použití suché palubky ve vlhkém prostředí.

 

Šířka palubky ovlivňuje pracnost a riziko deformace

Palubka patří k základním výrobkům, polotovarům z čistého dřeva.

Při výběru šířky palubky se kromě vlastních, estetických preferencí
rozhodujemepodle dvou, objektivních kritérií – šířka palubky totiž
ovlivňuje pracnost obložení a riziko tvarové deformace.
Čím je palubka užší, tím je náročnější její instalace, s vyšší pracností
jde však ruku v ruce menší riziko deformování profilu tvarovky vlivem
změny vlhkosti. A platí to i obráceně, širší palubka znamená méně

náročnou instalaci s vyšším rizikem deformace. Výrobci palubek riziku deformace předcházejí tím, že na rubové straně profilu palubky frézují drážky.V praxi se používají palubky v šířkách od 80 do 150 mm, obvykle 96 nebo 121 mm. Důležité je vědět, že se palubky prodávají v metrech čtverečných, které se počítají právě z této šířky. Tedy vzdálenosti od okraje drážky ke kraji pera. Prakticky je, ale krycí plocha palubky menší, a to o šířku pera. Palubky jsou standardně dodávány v délkách 3, 4 a 5 m. Na trhu jsou však k dostání i jiné délky.

 

Kvalita palubek – jednotlivé jakostní třídy

Kvalitu palubek definuje ČSN pomocí mnoha jakostních znaků. Česká státní norma definuje dvě jakostní třídy A a B. Výrobky, které nesplňují jakostní třídu A a B, jsou zařazeny ve třídě C. Nejkvalitnější palubky logicky najdeme v jakostní třídě A. Palubky z kategorie C mohou fakticky sloužit jako technický obklad, kde oceníme spíš funkční než estetické vlastnosti.

Dřevo je však přírodní materiál a stromy rostou navzdory ČSN. Norma proto umožňuje, aby výrobci definovali tzv. směsnou prodejní kvalitu, ta je označována jako A/B nebo B/C. Což znamená, že balení palubek je složeno z palubek konkrétních kvalit (A a B nebo B a C), a to v určeném poměru.

Lze říci, že z pohledu užitné hodnoty obkladu je kvalita A/B určena do interiéru a kvalita B/C do exteriéru.

Tolik základní představení palubek jako oblíbeného materiálu. Příště se zaměříme na konkrétní profily palubek a na dřeviny, z nichž se palubky běžně vyrábějí.

Podlaha a stěny z palubek

SDÍLET ČLÁNEK
Další články