Homepage Materiály a design Z ČEHO SE VYRÁBÍ NÁBYTEK? PŘEHLED OBVYKLÝCH MATERIÁLŮ

Z ČEHO SE VYRÁBÍ NÁBYTEK? PŘEHLED OBVYKLÝCH MATERIÁLŮ

O volbě materiálu rozhoduje zpravidla zákazník, měl by však zohlednit požadavky na funkčnost, výrobní možnosti a zkušenosti truhláře. Většina řemeslníků se totiž soustředí na určitý druh materiálu a je lepší vsadit na specializovaného truhláře než „všeuměla“, který bude se zvoleným materiálem pracovat poprvé. Na trhu je však dostatek kvalitních a profesionálních truhlářů, s nimiž se snadno a dobře domluvíte.

 

Ať chceme nebo ne, naše představa o budoucím designu nábytku určí materiál, z něhož bude nábytek vyroben. Pokud tedy uvažujeme o selské kuchyni nebo o rustikálním obýváku, pravděpodobně si zvolíme masiv a naopak - moderního styl vyžaduje moderní truhlářské materiály, například lamino nebo MDF desku. A nebudeme skrývat, volbu materiálů ovlivňuje pochopitelně i jeho cena.

Pro běžného zákazníka je truhlářská terminologie často nesrozumitelná. Jaký je rozdíl mezi dřevotřískou a MDF deskou? Pro lepší orientaci v odborném názvosloví jsme proto připravili jednoduchý přehled základních truhlářských materiálů.

Protože svět nábytku je rozmanitý a velmi různorodé jsou i technologické postupy jeho výroby, rozdělíme tento přehled na dvě části. V tomto článku se zaměříme na základní konstrukční materiály, z nichž se nábytek vyrábí. Povrchové úpravě jednotlivých materiálů se budeme věnovat příště. Mezi obvyklé konstrukční materiály nábytku patří tradiční materiály jako masiv nebo z masivu vyráběná spárovka. Mezi novodobé konstrukční materiály patří dřevotříska a dřevovláknitá deska známější pod obchodním označením MDF deska. Jednotlivé druhy konstrukčního materiálu si nyní představíme podrobněji.

 

Nábytek z masivu je vyrobený z fošen nařezaných z kmene stromů - jehličnatých a listnatýchStabilní a pohledově sjednocený polotvar zvaný spárovka

 

Masiv a spárovka – tradiční materiál a jeho dostupnější varianta

Nábytek z masivu je vyrobený z fošen nařezaných z kmene stromů - jehličnatých i listnatých. Mezi levné dřeviny patří smrk a borovice. Střední cestu z hlediska ceny představuje buk s dubem. Nejdražší jsou pochopitelně exotické dřeviny, jako je například mahagon.

Masiv je tradiční a oblíbený materiál. Každý strom je jedinečný a tak každý výrobek z masivu bude originální a nezaměnitelný. Nábytek vyrobený z masivu má však i svoje úskalí. Pro výrobu z masivu je optimální středová fošna, která se nejméně deformuje. Ta je bohužel v každém kmeni pouze jedna. Proto se zbývající (krajní) části stromu dále řežou, skládají a následně slepují. Tak vznikne velká plocha stabilního a pohledově sjednoceného polotovaru, který běžně znáte pod označením spárovka. Ta může být vyráběna i průmyslově, pak se v případě smrkové spárovky v porovnání s masivem jedná o levný materiál.

Nábytek vyrobený z masivu je z hlediska údržby poměrně náročný. S jeho pořízením se musíte připravit na to, že nábytek bude vyžadovat pravidelnou (a nikdy nekončící) údržbu. Obvyklou povrchovou úpravou masivu je lakování nebo napouštění olejem a voskem.

 

Dřevotřísková deskaDřevovláknitá deska - MDF deska

 

Dřevotřískové a dřevovláknité desky a rozdíly mezi nimi

V odstavci věnovaném základním konstrukčním materiálům jsme se setkali se dvěma termíny: dřevotřískovou a dřevovláknitou deskou - ta se nejčastěji označuje termínem MDF deska (Medium Density Fibreboards). Základní surovinou pro dřevotřískovou desku i dřevovláknitou desku je dřevo. Pro dřevotřískovou desku je to dřevo rozdrcené na třísku, pro dřevovláknitou desku je to dřevo rozvolněné na vlákno. Tříska nebo vlákno je následně obalená lepidlem - deska vzniká stlačením této hmoty při vysoké teplotě.

Dřevní hmota využívaná k výrobě těchto materiálů, je z velké části obyčejné palivové dříví. Tyto materiály jsou tak vyráběny z běžně dostupné suroviny.

 

Zahraniční výrobci dřevotřískových desek k rozmělněné dřevní hmotě zcela běžně přidávají tzv. recyklát. To znamená, že nové desky jsou vyráběny i s využitím desek starých, což představuje určité riziko. Pokud starý nábytek použitý k recyklaci sloužil v dětském pokoji, jsou zdravotní rizika pravděpodobně minimální. Jinak je tomu ovšem v případě, že recyklovaný nábytek sloužil třeba v průmyslovém provozu. Celou historii všech recyklovaných kusů nábytku stoprocentně kontrolovat pochopitelně nelze. Dobrou zprávou proto je, že na trhu jsou k dispozici dřevotřískové desky vyrobené bez recyklátu, jako příklad lze uvést materiál Lamino Plus. Při výrobě dřevovláknitých desek (MDF desek) se recyklát nevyužívá.

 

Každý významný výrobce dřevotřískových desek má zároveň vlastní systém kontroly jakostiDřevovláknitá deska je určena k frézování

 

Při popisu výrobního procesu dřevotřískových a dřevovláknitých desek nesmíme zapomenout na lepidlo. Používá se lepidlo močovino-formaldehydového typu, což mohlo v minulosti vyvolávat obavy z uvolňování formaldehydových par – tyto obavy však již nejsou na místě. Za posledních dvacet let poklesla koncentrace HCHO v lepidlech více než deset krát. Každý významný výrobce dřevotřískových desek má zároveň vlastní systém kontroly jakosti a je schopen kvalitu desek doložit odbornými zkouškami a certifikáty. V dnešní době, je na trhu běžně dostupná deska se sníženou emisí par označovanou LE (Low – emission), tedy deska s emisí sníženou hluboko pod úroveň požadovanou normou.

 

Proč se vlastně vyrábí dřevotřísková a dřevovláknitá deska? Odpověď je jednoduchá, dřevotřísková deska je určena pro řezání, tedy k výrobě „hranatého nábytku“ a dřevovláknitá deska je určena k frézování, tedy k výrobě profilovaných dvířek, lišt a různých prvků komplikovaného tvaru.

SDÍLET ČLÁNEK
Další články